معنی و ترجمه کلمه دیدار خشکى به انگلیسی دیدار خشکى یعنی چه

دیدار خشکى

landfall

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها