معنی و ترجمه کلمه دیرتر از موقع به انگلیسی دیرتر از موقع یعنی چه

دیرتر از موقع

belated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها