معنی و ترجمه کلمه دیر آموز به انگلیسی دیر آموز یعنی چه

دیر آموز

unapt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها