معنی و ترجمه کلمه دیر رفتن به انگلیسی دیر رفتن یعنی چه

دیر رفتن

linger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها