معنی و ترجمه کلمه دیر مانند به انگلیسی دیر مانند یعنی چه

دیر مانند

cloistral


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها