معنی و ترجمه کلمه دیسفازى به انگلیسی دیسفازى یعنی چه

دیسفازى

dysphasia

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها