معنی و ترجمه کلمه دیفرانسیل گرفتن به انگلیسی دیفرانسیل گرفتن یعنی چه

دیفرانسیل گرفتن

distinguish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها