معنی و ترجمه کلمه دیوار کنارى به انگلیسی دیوار کنارى یعنی چه

دیوار کنارى

gable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها