معنی و ترجمه کلمه دیو به انگلیسی دیو یعنی چه

دیو

bogey
bogie
bogy
cacodemon
daemon
daimon
demon
fiend
gnome
goblin
spook


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها