معنی و ترجمه کلمه دیپلم به انگلیسی دیپلم یعنی چه

دیپلم

diploma


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها