معنی و ترجمه کلمه دیپلوماسى به انگلیسی دیپلوماسى یعنی چه

دیپلوماسى

politic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها