معنی و ترجمه کلمه ذائقه به انگلیسی ذائقه یعنی چه

ذائقه

palate
relish
sapor
sapour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها