معنی و ترجمه کلمه ذاتا وحشى به انگلیسی ذاتا وحشى یعنی چه

ذاتا وحشى

ferae naturae

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها