معنی و ترجمه کلمه ذات الجنب به انگلیسی ذات الجنب یعنی چه

ذات الجنب

pleurisy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها