معنی و ترجمه کلمه ذات الریه به انگلیسی ذات الریه یعنی چه

ذات الریه

pneumonia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها