معنی و ترجمه کلمه ذخیره بذر کاشتنى به انگلیسی ذخیره بذر کاشتنى یعنی چه

ذخیره بذر کاشتنى

seed stock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها