معنی و ترجمه کلمه ذخیره خود را براى کارهاى جارى خرج کردن به انگلیسی ذخیره خود را براى کارهاى جارى خرج کردن یعنی چه

ذخیره خود را براى کارهاى جارى خرج کردن

dissave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها