معنی و ترجمه کلمه ذخیره نگهدار به انگلیسی ذخیره نگهدار یعنی چه

ذخیره نگهدار

stockholder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها