معنی و ترجمه کلمه ذخیره به انگلیسی ذخیره یعنی چه

ذخیره

accumulation
hoard
reservation
reserve
reserved
reservoir
spare
stock
stockpile
store

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها