معنی و ترجمه کلمه ذرات رادیواکتیوى که از جو بزمین مى ریزد به انگلیسی ذرات رادیواکتیوى که از جو بزمین مى ریزد یعنی چه

ذرات رادیواکتیوى که از جو بزمین مى ریزد

fall out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها