معنی و ترجمه کلمه ذرات چربى در آب به انگلیسی ذرات چربى در آب یعنی چه

ذرات چربى در آب

emulsion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها