معنی و ترجمه کلمه ذرات چربى در آب به انگلیسی ذرات چربى در آب یعنی چه

ذرات چربى در آب

emulsion


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها