معنی و ترجمه کلمه ذرت خوشه اى شیرین به انگلیسی ذرت خوشه اى شیرین یعنی چه

ذرت خوشه اى شیرین

sweet sorghum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها