معنی و ترجمه کلمه ذرت شیرین به انگلیسی ذرت شیرین یعنی چه

ذرت شیرین

sorgho
sorgo
sweet corn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها