معنی و ترجمه کلمه ذرت هندى که نارس به کار طبخ مى آید به انگلیسی ذرت هندى که نارس به کار طبخ مى آید یعنی چه

ذرت هندى که نارس به کار طبخ مى آید

green corn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها