معنی و ترجمه کلمه ذرت پوست کنده با دانه هاى متحد الشکل به انگلیسی ذرت پوست کنده با دانه هاى متحد الشکل یعنی چه

ذرت پوست کنده با دانه هاى متحد الشکل

hominy grits

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها