معنی و ترجمه کلمه ذرت پوست کنده که با آب جوش یا شیر پخته شده باشد به انگلیسی ذرت پوست کنده که با آب جوش یا شیر پخته شده باشد یعنی چه

ذرت پوست کنده که با آب جوش یا شیر پخته شده باشد

hominy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها