معنی و ترجمه کلمه ذرت به انگلیسی ذرت یعنی چه

ذرت

indian corn
maize
mealie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها