معنی و ترجمه کلمه ذره بسیط که نیروى ترکیبى یک هیدروژن است به انگلیسی ذره بسیط که نیروى ترکیبى یک هیدروژن است یعنی چه

ذره بسیط که نیروى ترکیبى یک هیدروژن است

monad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها