معنی و ترجمه کلمه ذره بینى به انگلیسی ذره بینى یعنی چه

ذره بینى

lenticular
microscopic
microscopy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها