معنی و ترجمه کلمه ذره بین الکترونى به انگلیسی ذره بین الکترونى یعنی چه

ذره بین الکترونى

electron microscope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها