معنی و ترجمه کلمه ذره تبدیل شده به برق به انگلیسی ذره تبدیل شده به برق یعنی چه

ذره تبدیل شده به برق

ion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها