معنی و ترجمه کلمه ذره دسته بندى به انگلیسی ذره دسته بندى یعنی چه

ذره دسته بندى

zone bit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها