معنی و ترجمه کلمه ذره سنج به انگلیسی ذره سنج یعنی چه

ذره سنج

micrometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها