معنی و ترجمه کلمه ذره مقابله اى به انگلیسی ذره مقابله اى یعنی چه

ذره مقابله اى

check bit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها