معنی و ترجمه کلمه ذره هاى اطلاعاتى به انگلیسی ذره هاى اطلاعاتى یعنی چه

ذره هاى اطلاعاتى

information bits

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها