معنی و ترجمه کلمه ذره ى آغاز نما به انگلیسی ذره ى آغاز نما یعنی چه

ذره ى آغاز نما

start bit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها