معنی و ترجمه کلمه ذروه به انگلیسی ذروه یعنی چه

ذروه

acme
apogee
ne plus ultra
summit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها