معنی و ترجمه کلمه ذغال اخته به انگلیسی ذغال اخته یعنی چه

ذغال اخته

blueberry
dogwood
huckleberry
whort
whortle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها