معنی و ترجمه کلمه ذغال خالص به انگلیسی ذغال خالص یعنی چه

ذغال خالص

Carbon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها