معنی و ترجمه کلمه ذغال ساختن به انگلیسی ذغال ساختن یعنی چه

ذغال ساختن

carbonize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها