معنی و ترجمه کلمه ذغال سنگ سوخته به انگلیسی ذغال سنگ سوخته یعنی چه

ذغال سنگ سوخته

coke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها