معنی و ترجمه کلمه ذغال سنگ قیردار به انگلیسی ذغال سنگ قیردار یعنی چه

ذغال سنگ قیردار

soft coal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها