معنی و ترجمه کلمه ذغال سنگ به انگلیسی ذغال سنگ یعنی چه

ذغال سنگ

collier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها