معنی و ترجمه کلمه ذغال فروشى به انگلیسی ذغال فروشى یعنی چه

ذغال فروشى

colliery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها