معنی و ترجمه کلمه ذغال قهوه اى به انگلیسی ذغال قهوه اى یعنی چه

ذغال قهوه اى

lignite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها