معنی و ترجمه کلمه ذغال گیرى به انگلیسی ذغال گیرى یعنی چه

ذغال گیرى

collier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها