معنی و ترجمه کلمه ذمه به انگلیسی ذمه یعنی چه

ذمه

conscience

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها