معنی و ترجمه کلمه ذوب شده به انگلیسی ذوب شده یعنی چه

ذوب شده

fusil
fusile
molten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها