معنی و ترجمه کلمه ذوحیات به انگلیسی ذوحیات یعنی چه

ذوحیات

amphibian
batrachian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها