معنی و ترجمه کلمه ذکاوت به انگلیسی ذکاوت یعنی چه

ذکاوت

acuteness
brain
engine
esprit
sagacity
witting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها